Shock Wave


Art Installation
(176 circular mirrors / 8 sizes, monitor,
4 prisms, privileged point of view)

2016, Exhibition: Epicentru, Art Museum Arad, Romania

Proiectul EPICENTRU relevă natura subiectivă a propriei realități prin raportarea la ceea ce vedem în mod direct, ca percepție de suprafață. Însă, o percepție reală depășește limitele unei simple propagări în plan a informației (centru-periferie), ținând cont mai degrabă de o configurație de adâncime (hipocentru-epicentru), ca sursă reală a sa. În contextul expozițional definirea acestei axe valorice corespunde diverselor grade de încorporare a operei, precum și a relației cu privitorul. Astfel, în lucrarea Shock Wave armonia simetrică a lucrării este realizată printr-un punct de vedere privilegiat, care relevă, însă, natura iluzorie a acestui ochi singular (monocular) afectat de o vedere limitată a adâncimii și de o incapacitate de a cuprinde ansamblul lucrurilor. Percepția integrală este posibilă doar prin părăsirea axului privilegiat, privitorul confruntându-se cu dispunerea spațială a elementelor.Recent Portfolios