Big Brother


Art installation

2014, The Vanishing Point Avantpost project launching event, Halele Timco Timișoara

Lucrarea propusă în acest proiect vehiculează conceptul de Big Brother teoretizat de George Orwell în romanul de
anticipație 1984 (apărut în 1949 ). El a revelat aspectele pe care acest procedeu tehnic le aducea, o societate
opresivă prin omniprezența supravegherii de către puterea conducătoare, manipularea publică dictată de interese
politice, restricția sau consumul excesiv etc. Epitetizată sub denumirea de Big Brother, o entitate situată
la limita dintre real și ficțiune, această tiranie planează asupra tuturor lucrurilor, impunând o lege
implacabilă pentru binele societății. Întradevăr, societatea contemporană reflectă toate aceste aspecte printr-o
securitate ce monitorizează prin camere de supraveghere montate la tot pasul, pe stradă, în intersecții, piețe,
magazine, instituții. Un ochi artificial se află printre noi, ne verifică fiecare mișcare, iar toată această
informație înseamnă putere autoritară ce seduce sufletul prin așa-zisul liber consum, dar, în același timp,
îl afectează prin restricția libertății individuale (financiare sau de altă natură). Poate nu întâmplător, ochiul
reprezintă simbolul sufletului.Recent Portfolios